Bezpieczna płatność

Cena jest należna przy zamówieniu.

Płatności będą dokonywane za pomocą karty czekowej lub zaakceptowanych wersji roboczych (dla głównych sprzedawców detalicznych).

Konto kupującego zostanie obciążone tylko w przypadku wysyłki dostępnych produktów lub usług oraz ilości wysłanych lub pobranych produktów lub usług.

Na żądanie kupującego zostanie wysłana faktura papierowa z VAT.

Zwroty będą w formie kredytu do następnego zamówienia.

Płatności za pośrednictwem strony Paypal podlegają opłacie manipulacyjnej w wysokości 5% kwoty koszyka.


Top